Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

ideasta eteenpäin

Leader-ohjelman avulla kehitetään maaseutua sen asukkaiden aloitteesta - paikallislähtöisesti, työvälineenä hanketoiminta. Hankkeella pyritään pitkäaikaisiin, kestäviin tavoitteisiin, joiden vaikutus näkyy vielä hankkeen päätyttyä. Hanke lähtee hakijan tarpeesta toteuttaa halutunlainen tavoite.  

 

Kun suunnittelet hanketta, ole aina yhteydessä oman Leader-ryhmäsi toimistoon, niin voimme keskustella hankkeen soveltuvuudesta kehittämisohjelmaamme sekä mitä lisätietoja, liitteitä tms. tarvitaan. Näin vältyt usein turhan työn tekemiseltä!

 

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet:

 • selkeä, konkreettinen tavoite
 • perusteellinen pohjatyö, hyvä suunnittelu
 • toimiva ja laaja-alainen yhteistyö
 • joustava työnjako
 • avoin ja säännöllinen tiedotus sisään ja ulos
 • kohtuullinen, oikein mitoitettu budjetti, joka ei ylity
 • mitattavat tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä
 • toimiva, asiantunteva ja vetäjää tukeva ohjausryhmä

Hankesuunnitelma on tarkoittettu ensisijaisesti hankkeen toteuttajan avuksi ja työsuunnitelmaksi. Mutta se toimii myös Leader-ryhmän hallituksessa päätöksenteon pohjana, joten sen tekemiseen kannatta paneutua ja käyttää aikaa.

 

Idean muotoilu tukihakemukseksi on hyvä aloittaa vastaamalla peruskysymyksiin:

 • Mistä hanke sai alkunsa? Mitkä ovat sen taustat ja lähtötilanne?
 • Ketkä ovat hankkeen tai toimenpiteen kohderyhmät ja hyödynsaajat?
 • Käytännön toteutus, mihin raha käytetään? Mitä, kuka, missä, milloin, kenen kanssa hankkeessa tehdään?
 • Hankkeen aikataulu, milloin toimenpiteet alkavat ja päättyvät? Miten hanke etenee, välietapit?
 • Mitä hankkeessa halutaan saada aikaan? Mitkä ovat hankkeen näkyvät tulokset? Mitä jää jäljelle hankkeen päätyttyä?
 • Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Mikä maksaa, miten paljon se maksaa? Mistä koostuu hankkeen yksityisrahoitus? 
 • Hankkeen riskit ja oletukset, mikä voi mennä pieleen ja miksi?

 

Hankkeesta on hyvä koostaa hankesuunnitelma esimerkiksi näiden kysymysten pohjalta tai valmista hankesuunnitelmapohjaa käyttäen. Jos haluat tehdä vapaamuotoisen hankesuunnitelman, käytä lomaketta tarkistuslistana. Pääasia on, että hankesuunnitelmasta löytyy vastaus kaikkiin lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin.

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu