Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

Hanketuet yksityis- tai julkisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille (esimerkiksi kyläyhdistykset, kunnat tai oppilaitokset)

Hanketuet kannustavat maaseudun asukkaita, yrittäjiä ja organisaatioita yhteiseen kehittämistyöhön. Hanke on tavoitteellista ja järjestäytynyttä toimintaa jonkin asian parantamiseksi, kokeilemiseksi tai aloittamiseksi. Sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Hanketukia on eri tarkoituksiin: kehittämiseen, yleishyödyllisiin investointeihin sekä koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina, alueellisina, valtakunnallisina tai kansainvälisinä.

 

Tukea voi saada esim. työntekijöiden palkkaus- ja matkakuluihin tai yleishyödyllisiin investointeihin, kuten rakentamiseen sekä koneiden ja laitteiden hankintaan. Tukea myönnetään tietty %-osuus hyväksyttävistä kustannuksista, tuen määrä riippuu hankemuodosta sekä kunkin Leader-ryhmän kehittämisohjelman painotuksista. Hankkeeseen tarvitaan yleensä myös hakijan omaa rahaa.

 

Hakijana voi olla yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistys, 4H-yhdistys, maamiesseura, kunta, kuntayhtymä tai oppilaitos.

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu