Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

Yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020

KUKA VOI SAADA TUKEA? (Huom! muutokset mahdollisia)

  • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias
  • Luonnollinen henkilö/henkilöyhtiö tai yhteisömuotoinen yritys (ay/ky/oy/osk), joissa määräysvalta/omistus tukikelpoisilla henkilöillä
  • Yrityksellä pitää olla hakemuksen kohteena olevalta alalta riittävä koulutus tai työkokemus
  • Yritystoiminnan tulee antaa pääasiallinen (väh. 75%) toimeentulo vähintään yhdelle yrittäjälle tai työntekijälle
  • Tuen piiriin kuuluvat Leader-ryhmän alueella toimivat yritykset
  • Tukea hakevat yritykset jaettu kolmeen luokkaan:

           Maatalousyritys (sisältää myös luonnollisena henkilönä viljeltävät maatilat)

           - Ei säädettyä kokorajaa

           - Tukea toiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle

 

           Mikroyritys

           - Mikroyrityksillä tarkoitetaan riippumattomia yrityksiä, ei tytäryhtiöitä

           - Työllistävät alle 10 henkilötyövuotta tai liikevaihto tai taseen loppusumma on alle 2 milj. euroa

           - Leader-ryhmä tukee erityisesti aloittavia ja toimintaansa laajentavia 1 – 2 htv työllistäviä, ei-maatilakytkentäisiä 

             maaseutuyrityksiä (Leader-ryhmä voi tukea max 9 htv-yrityksiä)

 

           Pk-yritys

           - Pk-yritykset jaotellaan vielä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

           - Koolla on vaikutusta tukiprosenttiin

           - Pk-yrityksille voidaan tukea myöntää ainoastaan elintarvikkeiden ensiasteen jalostukseen ja sillä edellytyksellä, että

             yrityksen liikevaihdosta yli puolet tulee ensiasteen jalostuksesta

           - Tuen myöntää ELY-keskus

 

Tukien myöntämistä koskevien säädösten mukaan tukea EI voi myöntää maatalousyritystoimintaan, puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan ja energiankäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon.

 

MIHIN TUKEA SAA JA KUINKA PALJON?

 

Yritystuki on jaettu kolmeen eri tukimuotoon

  1. Yritystoiminnan investointi (max. 35%)
  2. Yrityksen perustamistuki 5.000 - 35.000 e (kokeilutuki 2.000 - 10.000 e)

Tarkempia tietoja alasivuilta

 

Katso myös yritysryhmän kehittämishanke (vähintään kolme yrittäjää)!

 

 

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu