Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen pilotoinnin avulla. Pilottikohteiksi valitaan avoimen haun avulla viisi case-kohdetta


Hankkeen tavoitteena on parantaa yhteisöjen valmiuksia ja osaamista palvelutuotantoon


Hankkeen aikana luodaan kokonaiskuva yhteisöllisten palveluiden alueellisesta tarjonnasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista

 1. Kehitetään paikallisyhteisöjen elinkeino-ja palvelutuotantoa
 2. Kehitetään paikallisyhteisöjen rakenteita ja osaamista
 3. Kehitetään paikallisyhteisöjen kumppanuus-suhteita palveluiden järjestämiseksi
 4. Kehitetään olemassa olevaa palvelutoimintaa

 

Toimenpiteet

Palveluiden ja osaamisen peruskartoitus, jossa selvitetään:

 • Palveluiden yhteisöllisestä tuottamisesta kiinnostuneet toimijat ja parannetaan heidän osaamisen tasoa koulutuksien kautta
 • Selvitetään, mitä palveluita yhteisöt jo tuottavat ja kootaan palvelut maakunnalliseen sähköiseen palvelukarttaan
 • Rakenteellisia puutteita palveluiden tuottamisessa. Ohjataan ja neuvotaan toimijoita elinkeinojen kehittämis–, yritys-ja kehittämishankkeiden käynnistämiseen

Case-kohteen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä siihen liittyvän osaamisen kehittäminen:

 • Liiketoimintamahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
 • Paikallistason kumppanuus-ja yhteistyöverkostojen luominen palvelun tuottamiseen.
 • Neuvontapäivät palveluiden tuottamiseen:

              - Maakunnalliset koulutukset 2 kpl 

                 - Täsmäkoulutukset Case-kohteissa (esim. viestintä ja some, markkinointi ja tuotteistus, taloushallinto, varainhankinta)

 • Case-kohteiden keskinäinen verkottaminen ja hyvien käytänteiden vaihtaminen
 • Case-kohteiden yhteiset opintomatkat toisiin case-kohteisiin ja tarvittaessa muualle Suomeen
 • Maakunnalliset innovaatiopäivät (2 kpl)
 • Tuotekortit uusista palveluista ja sähköisen palvelukartan täydentäminen

 

 

 

 

                

               

 

 

 

 

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu