Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

Palveluportaat

 

PALVELUPORTAAT -hankkeessa etsitään ratkaisuja maaseudun palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen.

Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien toiminta-alueella neljän Leader-ryhmän toimesta. Hankeaika kestää vuoden 2017 loppuun. 

 

Hankkeeseen valitaan jokaisen Leader-ryhmän alueelta viisi case-kohdetta, joiden kanssa tehdään räätälöityjä toimenpiteitä palveluiden kehittämisessä. Lisäksi kartoitetaan alueella jo ennestään palveluita tarjoavia kolmannen sektorin toimijoita. 

 

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Nousevan Rannikkoseudun hallinnoiman Palvelevat kylät-hankkeen kanssa.

Hankkeissa käytetään yhteisiä materiaaleja ja laaditaan yhteinen opas yhteisöllisten palveluiden kehittämiseen.

 

 Lisätietoa Palvelevat Kylät - hankkeesta löydät tästä

 

 

 

 

 

                

               

 

 

 

 

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu