Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

mikä on leader?

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Leader-ryhmät ovat laatineet alueelleen paikallisen maaseudun kehittämisohjelman, jota ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan (2014-2020).

 

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-ryhmät neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa alueen asukas toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Voisitko sinäkin tulla mukaan toimintaan?

 

Suomessa toimii kaikkiaan 54 toimintaryhmää, joista Pohjois-Pohjanmaan alueella viisi: Rieska-Leader, Keskipiste-Leader, Nouseva Rannikkoseutu, Oulun Seudun Leader sekä Koillismaan Leader. Oman alueesi Leader-ryhmän löydät etusivun kartan avulla!

 

Leaderin kantavia ajatuksia ovat:

  • Alhaalta ylöspäin -periaate eli hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan.

  • Uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, jonka tavoitteena on maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen.

  • Resurssien kokoaminen verkostoitumalla pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa.

  • Erityisesti naisten ja nuorten työmahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantaminen.

  • Kestävä kehitys.

  • Kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö.

 

Lisätietoja Suomen Leader-toiminnasta löydät Leadersuomi.fi -sivustolta.

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu