Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

Yritysryhmähanke (vähintään Kolme yrittäjää)

3-10 yritystä voi toteuttaa yhdessä kehittämis- eli yritysryhmähankkeen, jolla voidaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista sekä yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.

 

Tuen maksimitaso

  • 75%

Huom! Tukitaso riippuu myös kunkin Leader-ryhmän kehittämisohjelmassaan tekemistä painotuksista.

 

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu