Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

Yritystoiminninnan perustamistuki

  • Perustamistukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle.
  • Edellytyksenä on, että aloittava yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1.1.2014, lukuun ottamatta maatalousyrityksiä. Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

  • Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin.

  • Tukea ei myönnetä hakijalle, jolle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen.

  • Tukea voidaan myöntää palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön, tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

  • Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

  • Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan 5.000 - 35.000 euroa. Kokeiluihin tukea voidaan myöntää 2.000 - 10.000 euroa.

  • Ohjelmakauden 2014-2020 aikana kutakin tukityyppiä (uuden yrityksen perustaminen, toimivan yrityksen uusi liiketoiminta ja kokeilu) voidaan myöntää samalle yritykselle vain kerran.

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu