Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

YRITYS- JA HANKETUKIEN ERI KUSTANNUSMALLIT

Kustannusperusteinen -malli

Kustannusperusteinen -malli on perinteinen ohjelmakaudella 2007-2013 käytössä ollut toimintatapa eli kaikki hankkeen kustannukset todennetaan laskukopioilla, maksutositteilla/tiliotteilla ja pääkirjan otteella.

 

Prosenttimääräinen korvaus

Prosenttimääräistä korvausta voidaan käyttää, mikäli hanke sisältää palkkakustannuksia. Hankkeen prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina voidaan hyväksyä 24 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos hankkeessa on sen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut, voidaan prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksyä 15 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

 

Prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin sisältyvät toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset, hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset ja tarjoilukustannukset sekä hankkeen ohjausryhmän kustannukset. Hankkeessa, jossa on erityisen korkeat matkakulut ja käytetään 15% korvausta, prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin eivät sisälly hankehenkilöstön matkakustannukset.

 

Hankkeen muut kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

 

Kertakorvaus

Kertakorvausta käytetään perustamistuessa. Kertakorvaus -mallissa rahoituspäätöksessä sovitaan tavoitteet, joiden toteutuessa tuki maksetaan ilman kuittikopioiden toimittamista. Mikäli joku tavoitteista ei toteudu, ei tukea sen tavoitteen osalta makseta lainkaan. 

 

Huom! Hankkeessa, jossa tuki on myönnetty kertakorvauksena, tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta! Sisältö- tai kustannusmuutosten tekeminen näihin hankkeisiin ei ole mahdollista.

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu