Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

Kansainvälinen hanketoiminta

Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita voidaan rahoittaa maaseudun kehittämisohjelmissa Leader-toimintatavan kautta. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden odotetaan tuottavan alueelle todellista lisäarvoa. Rajojen yli tapahtuvalla yhteistyöllä tavoitellaan uutta tietoa ja uusia ajatuksia, uuden oppimista toisilta mailta sekä uusien innovaatioiden syntymistä. Kansainväliset hankkeet toteutetaan paikallisten Leader-ryhmien kautta.

 

Kansainvälisessä hankkeessa suomalaiset toteuttavat yhdessä muiden maiden toimijoiden kanssa yhteisiä kehittämistoimia. Kansainvälisessä hankkeessa tulee olla vähintään yksi kumppani Suomen ulkopuolelta ja vähintään yhden kumppanin tulee saada rahoitusta toisesta EU:n alueella rahoitetusta maaseudun kehittämisohjelmasta toimintalinjalta 4. Yhteiset kehittämistoimet ja vastuujako hankkeessa tulee määritellä hankehakemuksessa. Lisäksi tarvitaan kaikkien osapuolten sitoumus (sopimus) hankkeen rahoitukseen osallistumisesta. Sopimusmalli löytyy Euroopan komission oppaasta.

Kansainvälisiä hankkeita rahoitettaessa painotetaan hankkeita, joiden tavoitteena on

  • löytää uusia ideoita ja ratkaisuja toimintaryhmän toiminta-alueen kehittämisessä esiin tulleisiin ongelmiin sekä
  • luoda uutta ja uudenlaista yhteistyötä eri maaseutualueiden välillä.

Tarkoitus on luoda edellytyksiä yritystoiminnalle ja työpaikoille maaseudulla.

Rahoitettavien toimien kautta tulee lisätä maaseudun ihmisten ja yrittäjien kansainvälisiä taitoja ja osaamista.

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu