Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

yRITYSTUKIEN MAKSUHAKEMUKSET

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % kustannuksista. Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

  • pääkirjan ote (perustamistuessa yrityksen tuloslaskelma ja tase)
  • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen (perustamistuessa ei näitä tarvita)
  • maksutosite jokaisen laskun osalta, esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote (perustamistuessa ei näitä tarvita)
  • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku (perustamistuessa ei näitä tarvita)
  • yli 2.500 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous), yli 10.000 euron hankinnoissa useampi tarjous, ellei ole jo liitetty tukihakemuksen yhteyteen
  • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on täytettävä seurantatiedot joko Hyrrä-järjestelmässä tai paperisena
  • luvan alaisen rakennushankkeen osalta tarvitaan viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta

  • perustamistuen maksuhakemuksen liitteenä tulee toimittaa rahoituspäätöksessä mainitut dokumentit

YRITYSTUKIEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEET LÖYDÄT TÄÄLTÄ

 

 

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu