Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

kalatalouden MAKSUHAKEMUKSET

Muista Leader-ryhmien rahoittamista tuista poiketen kalatalouden maksuhakemukset osoitetaan suoraan tuen myöntäneelle ELY-keksukselle. 

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

  • kirjanpitäjän allekirjoittama pääkirjan ote
  • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
  • maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
  • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku
  • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava arviointilomake

Lue tarkempi ohjeistus ministeriön ohjeesta maksuhakemuksen tekemiseen.

 

Kalatalouden hanketukien maksatuslomake (EKTR)

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu