Ihmisten kokoisille ideoille!

TERVETULOA Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille popleader.fi-sivuille! Täältä löydät kootusti Leader-toimintaan ja rahoitukseen liittyvää tietoa sekä oikopolut ryhmien omille sivuille.

hankeTUKIEN MAKSUHAKEMUKSET

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % (30% mikäli olette saaneet ennakkoa) kustannuksista. Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

  • pääkirjan ote
  • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen (prosenttikorvausmallissa vain palkkakulujen ja välittömien kustannusten osalta)
  • maksutosite jokaisen laskun osalta, esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote (prosenttikorvausmallissa vain palkkakulujen ja välittömien kustannusten osalta)
  • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku (prosentti 24%- mallissa näitä ei tarvita työntekijän osalta)
  • yli 2.500 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. riittävä määrä tarjouksia), hankintalain piiriin kuuluvissa hankinnoissa on osoitettava kilpailutus Hilma-ilmoituksella ja saaduilla tarjouksilla ja tehdyllä valintapäätöksellä, ellei tätä ole tehty jo tukihakemus-vaiheessa
  • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on täytettävä seurantatiedot Hyrrään tai toimitettava seurantatiedot -lomake
  • rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta

  • mikäli hankkeen rahoitus sisältää vastikkeetonta työtä, on siitä esitettävä tuntikirjanpito omalla lomakkeellaan

  • joka vuosi 31.1. mennessä hankkeesta on täytettävä seurantatiedot Hyrrään tai seurantatiedot –lomake

  • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen loppuraportti

 

HANKETUKIEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEET LÖYDÄT TÄÄLTÄ

 

Loppuraportti -pohja

 

Seurantatietolomakkeet 3306Lind (täytetään kaikissa hankkeissa) ja lisäksi joku seuraavista:

Kehittämishankkeen seurantatietolomake 3306D

Yhteistyö toimenpiteen seurantatietolomake 3306E

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeen seurantatietolomake 3306C

 

Pop-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu